Liên hệ

ĐẶC SẢN ĐÀ NẴNG – CHẢ BÒ, TRÉ, TƯƠNG ỚT CÔ LỄ

Địa chỉ: 53 Hải Phòng, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Hotline: 0905.078.140 – 0913.457.503

Email: nemchatrecole@gmail.com